Adaptacja odbywa się u nas na bazie modelu berlińskiego (4 etapy) z bardziej elastycznym czasem trwania 1,2 i 3 etap – cały proces w żłobku trwa dłużej w zależności od gotowości dziecka i rodzica 😉

Z doświadczenia: proces taki w żłobku może trwać od 2 do 8 tygodni, a w przedszkolu krócej 🙂 około 1 do 2 tygodni – cały proces modyfikujemy na bieżąco w trakcie adaptacji.

Adaptacja w fazach 1, 2 i fragmencie 3 etapu jest bezpłatna.