„Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą,
jest nietrwałe, niepewne, zawodne”
(Janusz Korczak )

Założenia naszego przedszkola i żłobka:

 • Bazujemy na teorii determinacji i wspieramy motywację wewnętrzną dziecka, rozumiejąc ważne potrzeby psychologiczne – jak potrzeba relacji, autonomii i kompetencji.
 • Nie stosujemy kar. Badania i eksperymenty psychologiczne z drugiej połowy XX w jednoznacznie obalają tezę o skuteczności kar i nagród typu „jeśli – to”. Jest uwarunkowaniem, które mechanicznie uczy dziecko, że w celu ponownego zdobycia przychylności i akceptacji rodziców/ opiekunów/wychowawców musi zachowywać się zgodnie z ich oczekiwaniami. Co w długoterminowej konsekwencji zdaje się degradować poczucie własnej wartości, wolności, samodzielności, samoakceptacji i wewnątrzsterowności.
 • Stosujemy własny system dawania informacji zwrotnej dzieciom i rodzicom na temat jego osiągnięć i sukcesów. Dokonujemy obserwacji dziecka i opisujemy na jakim jest etapie rozwoju i nabywania kompetencji.
 • Kierujemy się ważnymi dla nas wszystkich regułami, które ustalamy wspólnie z dziećmi.
 • Konflikty rozwiązujemy zgodnie z regułami Komunikacji Transformującej ® prowadzące do sytuacji wygrana – wygrana
 • Ważny jest dla nas indywidualny rozwój dziecka wg jego własnego naturalnego tempa, bez rywalizacji.
 • Cały nasz zespół jest po to by wspierać dziecko w każdym obszarze także w komunikacji, krytycznym myśleniu, kooperacji, kreatywności, bez presji w indywidualnym tempie, z satysfakcją i radością z osiąganych wyników.
 • Kierujemy się wiedzą z zakresu neurodydaktyki. Ważna jest dla nas pasja i entuzjazm i to pielęgnujemy – ‘nie jest ważne to czego się dziecko uczy ale jak się uczy’.
 • W ramach fascynacji różnicami kulturowymi od 2 do 4 razy w roku przez 2-6 tygodni gościmy naszych zagranicznych przyjaciół z różnych stron świata.

Podstawa programowa

Realizujemy podstawę programową (i dzięki metodzie Montessori – znacznie poza nią wykraczamy) w formie:

 • dostosowanych do wieku zajęć dydaktycznych
 • pracy/zabawy własnej z użyciem materiałów Montessori i indywidualnego wsparcia nauczyciela w obszarach:
 • życie codzienne
 • sensoryka
 • matematyka
 • język
 • muzyka
 • sztuka
 • kultura

Uważność, empatia i komunikacja

W naszym przedszkolu i żłobku w kontaktach z Rodzicami, Dziećmi i między sobą ważna dla nas jest uważna, empatyczna, pełna szacunku, zrozumienia i pozbawiona oceniania komunikacja. Ważne dla nas jest budowanie relacji, umiejętne rozwiązywanie konfliktów, rozumienie potrzeb i wartości. Informacja zwrotna, rozmowy, dyskusje, warsztaty dla dzieci i rodziców – tego potrzebujemy by nasza współpraca była przyjemnością i dawała pewność, że dzieci zdobędą wysokie kompetencje społeczne i w przyszłości będą samodzielnie rozwiązywały swoje konflikty.

Rodzice/ opiekunowie to Wy jesteście najlepszymi specjalistami od swoich dzieci i jesteście odpowiedzialni za ich wychowanie. My jesteśmy by Was w tym procesie wspierać. Bardzo jest nam potrzebna Wasza obecność i współpraca, bo tylko nasza spójna droga posłuży dobru i harmonijnemu rozwojowy Waszego dziecka.

Zapraszamy Was do:

 • Wspólnych spotkań z okazji i bez 🙂
 • Warsztatów i rozmów kiedy tylko potrzebujecie
 • Dzielenia się swoimi umiejętnościami zawodowymi, pomysłami, pasjami
 • Współorganizowania zajęć w różnej formie.

Do zobaczenia