Montessori

Maria Montessori była przekonana, że dzieci mają niezwykłe możliwości poznawcze. Uważała, że gdy tylko zapewnić im odpowiednie warunki, będą uczyć się same z siebie, bez konieczności stosowania przymusu. Nauczyciel niczego dziecku nie narzuca – nie zmusza go też do jedzenia, spania itd. Dziecko ma swobodny wybór nad czym będzie pracować. Nauczyciel mu w tym asystuje. Tworzymy przestrzeń do rozwijania w dzieciach motywacji wewnętrznej, wiary w siebie, poczucia sprawstwa, niezależności i wewnątrzsterowności, samodzielności.
Te wszystkie wartości przyświecają nam w Przedszkolu For me Montessori w Redzie.