Myślenie krytyczne

Myślenie krytyczne – żyjemy w takich czasach w których jesteśmy otaczani ogromną ilością informacji. Aby sobie z nimi poradzić potrzebujemy umieć je odpowiednio przetworzyć, odróżnić fakty od opinii, zrozumieć intencje i nie ulec manipulacji. Dlatego przygodę z krytycznym myśleniem powinniśmy zaczynać jak najwcześniej, co czynimy – w naszym przedszkolu realizowane przy pomocy KUFERKA TAJEMNIC dla dzieci od 5 lat.

„Istota niezależnego umysłu nie leży w tym, co myśli, ale jak myśli.”
(Christopher Hitchens)

„Krytyczne myślenie jest wprawną i aktywną interpretacją i ewaluacją tego, co obserwujemy, komunikatów, informacji i argumentów.” (Michael Scriven)

„Refleksyjne myślenie jest czynnym, wytrwałym i uważnym rozważaniem jakiegoś przekonania lub przypuszczalnej formy wiedzy – ze względu na podstawy, na których się opiera, oraz dalszych wniosków, do których doprowadza.” (John Dewey)

„Myślenie krytyczne to postawa wyrażająca się w gotowości do rozpatrywania w przemyślany sposób problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczenia, znajomość logicznych metod rozumowania i dociekania, pewna wprawa w stosowaniu tych metod. Postawa krytycznego myślenia wymaga nieustającego wysiłku rewidowania każdego przekonania czy innej przypuszczalnej formy wiedzy w świetle dowodów ją wspierających i dalszych konkluzji, do których ona prowadzi.” (Edward Glaser)