Upcycling

Upcycling

Upcycling, to forma wtórnego przetwarzania odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.

W trosce o środowisko, w Przedszkolu i Żłobku For me Montessori, dbamy o zasoby naturalne i rozwijamy świadomość ekologiczną. Zależy nam aby posiadać nawyki dbania o zasoby naturalne, wtórne wykorzystanie materiałów i segregowanie odpadów.