Zajęcia dodatkowe

W PRZEDSZKOLU

 • rytmika 1 x w tygodniu
 • j. angielski codziennie
 • j. hiszpański 2 x w tygodniu
 • zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
 • opieka logopedyczna – diagnoza
 • zajęcia sensoryczne
 • opieka psychologiczna grupowa i indywidualna
 • trening uważności
 • zajęcia wspomagające motorykę i koordynację
 • warsztaty kulinarne
 • koncerty i teatry organizowane w For Me Montessori
 • trening słuchowy metodą Tomatisa®
 • zajęcia plastyczne
 • warsztaty z myślenia krytycznego
 • szachy 
 • karate – (dodatkowo płatne ) 

Zajęcia dodatkowe

W ŻŁOBKU

 • rytmika/zajęcia umuzykalniające 1 x w tygodniu
 • j. angielski codziennie
 • zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
 • opieka logopedyczna – diagnoza
 • opieka psychologiczna
 • koncerty i teatry organizowane w For Me Montessori
 • zajęcia wspomagające motorykę i koordynację
 • zajęcia sensoryczne
 • trening słuchowy metodą Tomatisa®
 • zajęcia plastyczne