„Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą,
jest nietrwałe, niepewne, zawodne”
(Janusz Korczak )