Każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu efektywniejszą naukę. Zwracamy uwagę no to, co interesuje dziecko, co pobudza jego ciekawość, co sprzyja jego rozwojowi, a tym samym prowadzi do sukcesu.